Stubbfräs

Detta är en fräs som är som en stor gräsklippare  15 hk i storlek.

Den tar envist bort även lite större stubbar.

Men är stubbarna mer än 30 cm i diameter så rekommenderas inte denna maskin.

 

Är en rejäl maskin som kräver en del fysik. 

 

Ev Extra kostnad 250 kr per tand.

 Förklaring:

Om ni är oförsiktiga och vårdslösa så syns det oftast genom att tänderna 

är kraftigt påverkade och kanske rent av helt slut.

 

Vid normal användning:

Ex om ni tar ca 3 stubbar blir det ingen extra kostnad.

Skall ni köra mer än 10 stubbar eller några riktigt grov ek stubbe räkna med 250 kr till.

Vi mäter tändernas slitaget och tar betalt för det.

Dock ej mer än 250 kr om inte någon tand är helt förstörd då kostar det 250 kr per tand.

 

Referens:

Om ni kör  30 min i bara sten så kanske en tand går sönder,

Tänderna är extremt tåliga men allt kan hända.

 

Frakt:

Går med lite vilja in i en kombi vikt ca 100 kg

Hantaget är ej fällbart.

Bensin 95 oktan

 

Säkerhet :

Det är viktigt att ni kommer i håg att denna maskin är farlig vid fel användning.

Använd endast maskinen till det, den är till för stubbfräsning!

Inte asfaltsfräs,stenspräckning,dikning i berg osv.

 

Gå aldrig framför maskinen när den är igång.

Kan sprätta i väg ganska stora stenar ett 50 tals meter.

Tänk på att ni inte har fräshjulet riktat mot ex fönster,bilar eller annat omtåligt.

Rengör aldrig fräshjulet om maskinen inte är avstängd.

Håll husdjur och barn utom räckhåll.

Använd skydds nätet/skivorna.

Viktigaste av allt sunt förnuft.

Problem :

Ett problem som kan dyka upp är att maskinen utan andledning stannar.

Det beror till 99% att ni lutat/vinklat maskinen för mycket för länge.

Finns en oljenivå sensor son stänger av maskinen om man lutar den för mycket en längre tid.

Åtgärd vänta några sekunder starta igen och vinkla inte maskinen så mycket.

 

Stubbfräsen hyrs bara ut en dag i taget.

 

Ring eller maila

0704-73 44 04


(Lämna tom)